Scroll Top

AKTUALNOŚCI 

Regulamin zajęć pływackich z dn. 29.08.2019r.

Szanowni Państwo,
Od 29.08.2019r. zmianie uległy poniższe punkty regulaminu:

I pkt 3
było: Tryb zajęć opiera się na schemacie organizacji roku szkolnego. Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z zapisem na cały rok szkolny. Dopuszcza się rezygnację z zajęć w II edycji (II sem.) za uprzednim, obligatoryjnym oświadczeniem o rezygnacji, złożonym w formie pisemnej w siedzibie Organizatora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, nie później niż do 30 stycznia.
jest: Tryb zajęć opiera się na schemacie organizacji roku szkolnego. Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z zapisem na cały rok szkolny. Dopuszcza się rezygnację z zajęć w II edycji (II sem.) za uprzednim, obligatoryjnym oświadczeniem o rezygnacji, złożonym w formie pisemnej w siedzibie Organizatora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, nie później niż do 30 stycznia. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania semestru może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia (III pkt 1 stosuje się odpowiednio).
III pkt 1
było: Kurs opłacany jest z góry za cały semestr najpóźniej w dniu pierwszych zajęć oraz do dnia 14 lutego tytułem opłaty za drugi semestr (I pkt 3 stosuje się odpowiednio). Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejną edycję. Wpłata I raty jest równoznaczna z deklaracją uczestnictwa przez cały rok szkolny i tym samym do wniesienia II raty w przypisanym terminie.
jest: Kurs opłacany jest z góry za cały semestr najpóźniej w dniu pierwszych zajęć oraz do dnia 14 lutego tytułem opłaty za drugi semestr (I pkt 3 stosuje się odpowiednio). Opłata za kurs nie podlega zwrotowi i nie może być przełożona na kolejną edycję. Wpłata I raty jest równoznaczna z deklaracją uczestnictwa przez cały rok szkolny i tym samym do wniesienia II raty w przypisanym terminie. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania semestru Swim Test zwraca dokonaną opłatę z potrąceniem na rzecz Swim Test kosztów zajęć pływackich, które odbyły się wg harmonogramu zajęć pływackich do dnia złożenia rezygnacji oraz kosztów, które Swim Test Kordian Lach poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (nie mniej niż 60% wartości zajęć pozostałych do zakończenia semestru, licząc od dnia następnego, w którym została złożona rezygnacja). Ostateczny koszt rezygnacji jest kalkulowany indywidualnie wobec każdego klienta w zależności od terminu rezygnacji oraz poniesionych kosztów.

Zmianie uległ również adres naszej siedziby. Bieżący adres Swim Test: ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 19/1, 31-519 Kraków

Swim Test