CENNIK

KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.2018-10.02.2019
wtorek 665,00 zł 608,00 zł
czwartek 665,00 zł 608,00 zł
piątek 700,00 zł 640,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA WIOSNA-LATO
12.02.2019-31.05.2019
wtorek 525,00 zł 480,00 zł
czwartek 490,00 zł 448,00 zł
piątek 490,00 zł 448,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
10.09.2018-10.02.2019
poniedziałek 630,00 zł 576,00 zł
wtorek 630,00 zł 576,00 zł
środa 665,00 zł 608,00 zł
czwartek 630,00 zł 576,00 zł
piątek 665,00 zł 608,00 zł
sobota
niedziela 560,00 zł 512,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA WIOSNA-LATO
11.02.2019-19.06.2019
poniedziałek 630,00 zł 576,00 zł
wtorek 665,00 zł 608,00 zł
środa 630,00 zł 576,00 zł
czwartek 595,00 zł 544,00 zł
piątek 560,00 zł 512,00 zł
sobota
niedziela 595,00 zł 544,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.2018-10.02.2019
wtorek 665,00 zł 608,00 zł
czwartek 665,00 zł 608,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA WIOSNA-LATO
11.02.2019-19.06.2019
wtorek 665,00 zł 608,00 zł
czwartek 595,00 zł 544,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.2018-10.02.2019
poniedziałek 665,00 zł 608,00 zł
środa 700,00 zł 640,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA WIOSNA-LATO
11.02.2019-19.06.2019
poniedziałek 630,00 zł 576,00 zł
środa 630,00 zł 576,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.2018-10.02.2019
poniedziałek 630,00 zł 576,00 zł
środa 665,00 zł 608,00 zł
KARNET 35zł/zajęcia KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA WIOSNA-LATO
11.02.2019-19.06.2019
poniedziałek 630,00 zł 576,00 zł
środa 630,00 zł 576,00 zł
ilość zajęć cena za zajęcia KARNET
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.2018.-10.02.2019r.
AWF poniedziałek 10.09.-4.02.2019r. 18 36,00 zł 648,00 zł 90 min
SMS poniedziałek 10.09.-4.02.2019r. 18 25,00 zł 450,00 zł 45 min
SMS wtorek 11.09.-5.02.2019r. 18 36,00 zł 648,00 zł 90 min
AWF środa 12.09.-6.02.2019r. 19 36,00 zł 684,00 zł 90 min
MBP czwartek 6.09.-7.02.2019r. 19 36,00 zł 684,00 zł 90 min
SMS czwartek 13.09.-7.02.2019r. 18 36,00 zł 648,00 zł 90 min
SMS czwartek 13.09.-7.02.2019r 18 25,00 zł 450,00 zł 45 min
SMS piątek 14.09.-8.02.2019r. 19 36,00 zł 684,00 zł 90 min
SMS niedziela 16.09.-10.02.2019 16 36,00 zł 576,00 zł 90 min
ilość zajęć cena za zajęcia KARNET
EDYCJA WIOSNA-LATO
11.02.2019.-19.06.2019r.
AWF poniedziałek 11.02.-17.06.2019r. 18 36,00 zł 648,00 zł 90 min
SMS poniedziałek 11.02.-17.06.2019r. 18 25,00 zł 450,00 zł 45 min
SMS wtorek 12.02-18.06.2019r. 19 36,00 zł 684,00 zł 90 min
AWF środa 13.02-19.06.2019r. 18 36,00 zł 648,00 zł 90 min
MBP czwartek 14.02.-30.05.2019r. 14 36,00 zł 504,00 zł 90 min
SMS czwartek 14.02.-13.06.2019r. 17 36,00 zł 612,00 zł 90 min
SMS czwartek 14.02.-13.06.2019r. 17 25,00 zł 425,00 zł 45 min
SMS piątek 15.02.-14.06.2019r. 16 36,00 zł 576,00 zł 90 min
sobota
SMS niedziela 17.02.-16.06.2019r. 17 36,00 zł 612,00 zł 90 min
KARNET
35 zł/zajęcia
KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.2018.-10.02.2019.
poniedziałek 665,00 zł 608,00 zł
wtorek 665,00 zł 608,00 zł
środa 700,00 zł 640,00 zł
czwartek 665,00 zł 608,00 zł
piątek 700,00 zł 640,00 zł
sobota 630,00 zł 576,00 zł
niedziela 595,00 zł 544,00 zł
KARNET
35 zł/zajęcia
KARNET ZNIŻKA*
32zł/zajęcia
EDYCJA WIOSNA-LATO
11.02.-19.06.2019r.
poniedziałek 630,00 zł 576,00 zł
wtorek 665,00 zł 608,00 zł
środa 630,00 zł 576,00 zł
czwartek 595,00 zł 544,00 zł
piątek 560,00 zł 512,00 zł
sobota 560,00 zł 512,00 zł
niedziela 595,00 zł 544,00 zł
WODNY KLUB BOBASA KARNET
32 zł/zajęcia
KARNET ZNIŻKA*
30zł/zajęcia
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.-10.02.2019r.
poniedziałek 608,00 zł 570,00 zł
wtorek 608,00 zł 570,00 zł
środa 640,00 zł 600,00 zł
czwartek 608,00 zł 570,00 zł
piątek 640,00 zł 600,00 zł
sobota 576,00 zł 540,00 zł
niedziela 544,00 zł 510,00 zł
WODNY KLUB BOBASA KARNET
32 zł/zajęcia
KARNET ZNIŻKA*
30zł/zajęcia
EDYCJA WIOSNA-LATO
11.02.-19.06.2019r.
poniedziałek 576,00 zł 540,00 zł
wtorek 608,00 zł 570,00 zł
środa 576,00 zł 540,00 zł
czwartek 544,00 zł 510,00 zł
piątek 512,00 zł 480,00 zł
sobota 512,00 zł 480,00 zł
niedziela 512,00 zł 480,00 zł
KARNET 20zł/zajęcia zajęcia II raz w tyg./15 zł/zajęcia
EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.2018-10.02.2019
Poniedziałek – MBP os. KOLOROWE 380,00 zł 285,00 zł
Środa – MBP os. KOLOROWE 400,00 zł 300,00 zł
Czwartek – MBP ul. Francesco Nullo 380,00 zł 285,00 zł
KARNET 20zł/zajęcia zajęcia II raz w tyg./15 zł/zajęcia
EDYCJA WIOSNA-LATO
14.02.2019-30.05.2019
Poniedziałek – MBP os. KOLOROWE 360,00 zł 270,00 zł
Środa – MBP os. KOLOROWE 360,00 zł 270,00 zł
Czwartek – MBP ul. Francesco Nullo 280,00 zł 210,00 zł
SMS, ul. Grochowska 20
KARNET 16zł/wejście
DOWOLNE PŁYWANIE EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
10.09.2018-10.02.2019
poniedziałek 288,00 zł
wtorek 288,00 zł
środa 304,00 zł
czwartek 288,00 zł
piątek 304,00 zł
sobota
niedziela 256,00 zł
SMS, ul. Grochowska 20
KARNET 16zł/wejście
DOWOLNE PŁYWANIE EDYCJA WIOSNA-LATO
11.02.2019-19.06.2019
poniedziałek 288,00 zł
wtorek 304,00 zł
środa 288,00 zł
czwartek 272,00 zł
piątek 256,00 zł
sobota
niedziela 272,00 zł
MBP, ul. Francesco Nullo
KARNET 16zł/wejście
DOWOLNE PŁYWANIE EDYCJA JESIEŃ-ZIMA
3.09.2018-10.02.2019
czwartek 304,00 zł
MBP, ul. Francesco Nullo
KARNET 16zł/wejście
DOWOLNE PŁYWANIE EDYCJA WIOSNA-LATO
3.09.2018-10.02.2019
czwartek 224,00 zł

*KARNET ZNIŻKA – dotyczy rodzeństw/rodziców uczestniczących w zajęciach z nauki/doskonalenia pływania lub osób, które uczęszczają na naukę/doskonalenie pływania min. 2 razy w tygodniu.

Swim Test